Sieci ciepłownicze

Sieci ciepłownicze są to zespoły technicznych urządzeń służących do transportu energii cieplnej od źródła ciepła do odbiorców,za pośrednictwem czynnika termodynamicznego.

Go to Top